Opšti uslovi poslovanja

I Uvodne napomene:

Molimo Vas pažljivo pročitajte Uslove Korišćenja pre upotrebe web sajta ili mobilne aplikacije (u daljem tekstu zajedno: “Sajt”) servisa Prirodnog Rezervata Tara (u daljem tekstu PR “Tara” i PR “Tara” D.O.O.).

Uslovi Korišćenja po svojoj pravnoj prirodi nakon što ih prihvatite predstavljaju Sporazum kojim se regulišu odnosi između Vas i PR “Tara” D.O.O. kojim su obuhvaćena sva pravila pod kojima možete koristiti Sajt i usluge našeg Servisa. Nastavljanjem korišćenja Sajta potvrđujete da ste pročitali, razumeli i složili se sa navedenim uslovima.

Ovi opšti uslovi odnose se na korišćenje “Tara” prodavnice isključivo na području Republike Srbije.

Usluge PR “Tara” prodavnice dostupne su na internet stranicama prirodnirezervattara.com i prirodnirezervattara.rs online, dalje u tekstu PR “Tara” prodavnica.

Stranice kao i ostale usluge PR “Tara” prodavnice (kupovina putem PR “Tara” prodavnice uz dostavu i kupovina putem PR “Tara” mobilne aplikacije) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje, a prema niže navedenim uslovima i pravilima.

Korišćenjem PR “Tara” prodavnice obavezujete se da ćete poštovati niže navedene uslove i pravila, i da ste sa istim saglasni:

SAGLASNI STE da PR “Tara” može praviti naknadne jednostrane izmene Sporazuma uz obavezu da Vas o istim odmah i u najkraćem roku obavesti, ali ste upoznati da iste odmah  nakon objave na sajtu stupaju na snagu.

SAGLASNI STE da ste prilikom Korišćenja sajta, odnosno pravljenjem narudžbina upoznati sa svim odredbama koje su propisane u ovim Uslovima.

Uslovi su sačinjeni prema važećim zakonima Republike Srbije i Vi ste saglasni da u slučaju bilo kakvog spora sa PR “Tara” ili u veze Vašeg korišćenja PR “Tara” Servisa i Sajta spor se rešava po važećim propisima Republike Srbije.

Ističemo da je zaštita Vaše privatnosti jedan od glavnih prioriteta u poslovanju PR “Tara” D.O.O. stoga Vas molimo da pažljivo pročitate Politiku Privatnosti kako biste razumeli šta mi, kao rukovalac ličnim podacima praktikujemo na polju prikupljanja, obrade i čuvanja poverenih nam informacija.


Sve prikupljene informacije dobijamo i tretiramo u okviru zakona Republike Srbije – Zakon o zaštiti podatka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 97/08 od 27.10.2008. godine, 104/09- dr. Zakon 68/2012- odluka US i 107/2012).

Postupak i uslovi kupovine/prodaje robe putem PR “Tara” prodavnice definisani su kroz sledeće etape: registracija, poručivanje, plaćanje, dostava, povrat/reklamacija robe.

Shodno Zakonu i ovim Uslovima Osobama mlađim od 18 godina nije dozvoljena registracija na servisu.

I Vreme poručivanja i dostave (Slotovi)

Sve porudžbine vrše se na Sajtu najkasnije prema dostupnim datuma i terminima određenim za dostavu. Tačni termini i vreme dostave su prikazani na sajtu. Pratite Sajt za naj aktuelnije informacije povodom termina dostave.

Proizvodi će biti dostavljeni u danima i Slotovima koji su naznačeni i dogovoreni pri poručivanju, stim da ukoliko bude bilo potrebe ovo vreme može biti i drugačije dogovoreno.

II Registracija

Da biste se registrovali na PR “Tara” prodavnicu, morate imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unetih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promene podataka koje ste uneli prilikom registracije, molimo Vas da što pre ažurirate Vaš korisnički račun, odnosno obavestite nas o nastalim promenama putem e-mail adrese date na sajtu, a koju e-mail adresu ćemo smatrati jedinom važećom.

III Uslovi kupovine

Isporučilac poručene robe je prodajno mesto Prirodni Rezervat Tara DOO Zaovine.

PR “Tara” putem Internet prodavnice omogućuje kupovinu celokupnog asortimana robe koja se nalazi u njenoj ponudi u trenutku isporuke robe. Kupcem u pravno obavezujućem smislu se smatra svaka osoba koja se registruje i elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje ih na PR “Tara” DOO.

Sve cene su izražene u dinarima sa PDV-om i orijentacionog su karaktera. PR “Tara” DOO zadržava pravo korekcije cena na dan isporuke u odnosu na cene na internet stranici.

IV Poručivanje robe

Proizvodi se poručuju elektronskim putem. Pritiskom jasno označenog dugmeta odabrani proizvod se dodaje u potrošačku korpu.

Roba se smatra poručenom u trenutku kada kupac prođe celokupan proces poručivanja koji se sastoji od 5 koraka:

 1. Odabir proizvoda
 2. Pregled porudžbine
 3. Način plaćanja
 4. Plaćanje
 5. Račun

Na e-mail kojim ste se registrovali kao kupac dobićete potvrdu da je porudžbina primljena od strane PR “Tara” DOO, nakon koje potvrde će se smatrati da je zaključen ugovor o prodaji traženih proizvoda.

Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da proverite svoj Spam/ Djubre folder, a zatim da li se artikli nalaze u Vašoj korpi nakon prijave na stranice PR “Tara” prodavnice. Ukoliko se ne nalaze, molimo Vas da ponovite proces poručivanja.

PR “Tara” D.O.O. se obavezuje će isporučiti sve poručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama prodavnice iz koje se isporučuje roba na adresu kupca. Ukoliko PR “Tara” D.O.O. nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od poručenih proizvoda, kontaktiraće kupca robe telefonom ili e-mailom po pitanju zamenskog proizvoda ili otkazivanja poručenog proizvoda. Svi ostali poručeni proizvodi biće isporučeni.

Realna vrednost poručene robe bez proizvoda kojih nema na zalihama prodavnice i sa ostvarenim popustom mora biti minimalno vrednosti postavljene kao minimalna na sajtu PR “Tara”. U suprotnom dostava poručenih artikala neće biti moguća.

Fotografije na PR “Tara” internet prodavnici samo su ilustrativne prirode.

V Otprema robe i dostavljanje

PR “Tara” tokom procesa dostave koristi vozila sa rashladnim sistemima u skladištenom prostoru kako bi se očuvao kvalitet i nepromenjene prirodne osobine namirnica.

Poručena roba biće spakovana na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručene robe proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku koji je robu dostavio, kao i da odbije preuzimanje isporučene robe na kojoj su vidljiva oštećenja.

Ukoliko naknadno primeti oštećenja na robi i robu nije vratio dostavljaču, kupac je dužan da neispravnu robu ne baca, već da kontaktira osoblje PR “Tara” online prodavnice kako bi robu preuzeli skladno dogovoru s kupcem. U ovom slučaju, kupac je dužan da dostavljaču vrati i fiskalni račun.

Proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac, a naknadne reklamacije se ne uvažavaju.

Sve porudžbine se dostavljaju dostavnim vozilima koje organizuje PR “Tara” u vreme predviđeno i predočeno na sajtu. Dostava je moguća najranije sledeći dan od dana porudžbine, prema uslovima i vremenskim rokovima predočenim na sajtu, pri čemu termin dostave određuje PR “Tara”, o čemu će kupac blagovremeno biti obavešten.

Jedan kupac može odabrati isključivo jedan termin za dostavu u toku jednog dana. Kreiranje većeg broja porudžbina i zauzimanje više termina za dostavu u toku jednog dana, smatraće se kršenjem uslova i pravila i može rezultovati blokadom korisničkog naloga i neisporukom odabranih artikala.

Da biste primili porudžbinu morate se nalaziti na priloženoj adresi u trenutku dostave i omogućiti pristup našem dostavljaču kada je to onemogućeno raznim bezbedonosnim sistemima (interfon i slično), dok u slučajevima gde objekat u kome živite obezbeđuje lice postavljeno na ulaska (portir, vratar i slično) dužni ste da pravovremeno obavestite o dolasku našeg dostavljača. Postoji mogućnost da uz Vaš pristanak ili odobravanje kroz email, porudžbinu preuzme navedeno lice (zaposleni na ulazu u oblekat) u slučaju kada Vi to niste u mogućnosti.

Ukoliko uslovi parkiranja ne dozvoljavaju da dođemo do vrata, kupac je u obavezi da siđe i dostavljenu robu preuzme u vozilu.

Nakon druge porudžbine možete odabrati alternativnu osobu na Vašoj adresi koja može preuzeti dostavljena dobra. Ova osoba će prihvatiti dostavljenu porudžbinu pod istim uslovima koji bi važili i da ste lično bili prisutni.

Ukoliko dostavljena roba ne bude preuzeta od strane Kupca ni na jedan od predviđenih načina, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja izjavljujete da ste saglasni da Vam isporučimo fakturu u kojoj imamo pravo da obračunamo sve troškove i pričinjenu štetu u vezi sa neisporučenom robom koja se odnosi, ali ne ograničava na vrednost  celokupno poručene robe zajedno sa troškovima pakovanja i troškovima prevoza, na relaciji od mesta privrednog rezervata ,,Tara” Zaovine pa do mesta odredišta i nazad zajedno sa troškovima amortizacije vozila. Isporučenu fakturu ste dužni da uplatite u roku i prema instrukcijama navedenim u Fakturi.

Predmetna faktura će biti poslata preporučenom pošiljkom i/ili skenirana na Vašu e-mail adresu koja je registrovana na našem sajtu, a obaveštenje o neuspeloj dostavi će Vam biti poslato putem e-mail adrese i/ili sms porukom prema podacima za kontakt koji ste ostavili uz tačno naznačenje datuma, dana i vremena u kom je pokušana dostava.

Ukoliko dođe do nepredviđenih komplikacija ili vanrednih vremenskih uslova i PR “Tara” Servis bude onemogućen da ispuni vreme odabranog Slota, o vanrednim uslovima i kašnjenju kupac će biti obavešten u najkraćem roku kako bi se preduzele naknadne radnje, ili prekid i otkazivanje porudžbine ili nastavak dostave uz zakašnjenje.

Osoblje, dostavljači i svi ostali zaposleni u PR “Tara” imaju dozvolu da prihvataju napojnice ali kupci nemaju obavezu da pružaju materijalnu naknadu za obavljenu uslugu već po ličnom nahođenu ako su zadovoljni pruženom uslugom mogu nagraditi izvršioca usluge.

PR “Tara” D.O.O. zadržava pravo da odbije dostavu poručene robe ukoliko utvrdi kršenje ovih uslova i pravila oglašenih na web sajtu.

VI Cena

Mi u PR “Tara” verujemo u obezbeđivanje našim kupcima najboljeg dostupnog kvaliteta po najpovoljnijim tržišnim cenama, vršeći komparaciju sa cenama u vašem neposrednom okruženju.

Trudimo se da obezbedimo najsvežije namirnice iz domaće proizvodnje, najčešće ulovljene ili pripremane u ranim jutarnjim satima, odnosno nekoliko sati pre isporuke, a koje tokom celog puta od naših ribnjaka do Vašeg praga/kuhinje skladištimo u kontrolisanim temperaturnim uslovima, sve u cilju očuvanja celovitosti, svežine i kvaliteta svakog pojedinačnog artikla.

Za naše proizvode od ribe posedujemo sve potrebne standarde kvaliteta i potvrde regulatornih tela.

Pored svih napora da ispunimo stoprocentno svaku porudžbinu i ostvarimo visoke standarde kvaliteta, brzine i kontinuiteta, povremeno se može dogoditi da viši faktori na koje nemamo uticaj kao što su vremenski uslovi, doba sezone, tržišni poremećaji odnosa potražnje-ponude i slično, onemoguće nabavku većih količina proizvoda ili čak obore dostupan kvalitet ispod standarda koje smatramo zadovoljavajućim. U tim slučajevima zadržavamo pravo, ako nismo u mogućnosti da ispunimo u potpunosti porudžbinu ili budemo prinuđeni da ponudimo drugačiji kvalitet proizvoda, da nađemo alternativne izvore ili načine da izvršimo vašu porudžbinu, a vi na takvo naše pravo pristajete. U svakom slučaju, očuvanje standarda zadovoljnog kupca je primaran faktor u našem poslovanju.

Trudićemo se da prikazane slike sa priloženim opisima budu što verodostojnije dostavljenim artiklima ali s obzirom na prirodu namirnica sa kojima poslujemo dolaziće do određenih, razumljivih varijacija. Zbog prirode proizvoda ne možemo snositi odgovornost u slučajevima kada realni dostavljeni artikal nije u potpunosti isti sa željama ili prikazanim sadržajem na Sajtu.

Gde bude moguće postavićemo dodatne opcije koje će biti na raspolaganju a pomoću kojih ćete moći preciznije definisati željeni artikal i time nam pomoći da ispunimo Vašu porudžbinu i željene osobine namirnice (veličina, boja, broj i slično). Ako artikal željenih osobina nije dostupan biće odabran onaj koji ima najpribližnije osobine.

Cena robe i usluga biće prikazana pojedinačno i u konačnom zbiru u Vašoj korpi prilikom porudžbine i nakon toga ona će biti fiksna.

U slučaju većih porudžbina, zadržavamo pravo da vas kontakiramo kako bi uplatili avansno deo ili celokupnu cenu. Potrebno je da deo ili celokupna cena avansno bude plaćena najkasnije 36 sati pre isporuke, dok manja količina robe može biti plaćena pouzećem.

Orijentaciona cena je naša procena koliko će Vaša porudžbina iznositi kada Vam dostavimo naručene artikle. Može se dogoditi da će iznos Vašeg računa malo odstupati od onog koji Vam je prikazan sa orijentacionim cenama u katalogu Internet prodavnice. Ovo se može desiti usled činjenice da u različitom dobu godine ribe i naši proizvodi mogu imati različitu komadnu težinu, a prema kojoj će se određivati finalna cena.

Ako je cena, obračunata za neki od artikala, značajno veća od cene prikazane prilikom poručivanja, artikal možete da vratite i dobićete povrat sredstava. Željene artikle vratite dostavljaču, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.

Zašto se orijentaciona cena razlikuje od Vašeg konačnog računa?

Orijentaciona cena formira se prema današnjim cenama u PR “Tara” prodavnici. Konačni račun može se razlikovati ukoliko dođe do promena između dana kupovine i dana isporuke koji nije dan za danom.           

Orijentacione cene za vagane artikle su cene za proizvode koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Npr. cena prikazana za određeni filet ribe može biti za X grama, a dostavićemo Vam odabrani filet koji može odstupati po težini I imati X + Y grama. Odstupanja težine su minimalna, što znači da možete dobiti nekoliko grama više ili manje, a cena će biti obračunata po tačnoj težini koja Vam je dostavljena.

Orijentaciona cena zasniva se na današnjim cenama u prodavnici. Ono što platite je cena u prodavnici na dan kada Vam dostavljamo poručene artikle i neke cene mogu se promeniti od dana kada ste napravili porudžbinu.

Ako moramo da zamenimo određeni artikal zamenskim, tada će se cena razlikovati zbog cene tog artikla na dan kada obračunavamo Vašu porudžbinu.

Proizvodi na Akciji – ukoliko se u Vašoj porudžbini nalaze artikli koji su trenutno na akciji, postoji mogućnost odstupanja u ceni akcijskih artikala ukoliko je termin dostave posle datuma završetka akcije.

VII Plaćanje robe

Kupac se obvezuje da će poručene proizvode platiti PR “Tara” D.O.O. jednim od načina predočenih na sajtu u trenutku finalizacije plaćanja.

Upotreba kupona za online kupovinu

Jedan kupac može samo jednom u periodu važenja kupona da koristi jedan kupon za kupovinu u PR “Tara” online prodavnici oglašen u magazinu, newsletteru, web sajtu ili kroz bilo koji drugi kanal komunikacije. Na jednoj adresi isporuke, u definisanom periodu važenja kupona, kupac može da iskoristi isti samo jedanput. 

Prilikom kreiranja porudžbine gde je prilikom naručivanja korišćen vaučer za popust, kupac koji je napravio porudžbinu dužan je da istu i preuzme.

Kupon za popust se ne može kombinovati sa drugim kuponima za popuste u PR “Tara” prodavnici. PR “Tara” D.O.O. zadržava pravo ne obračunavanja popusta ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu.

Kupon se može koristiti samo tokom perioda važenja kupona, što znači da kupac može da iskoristi kupon ukoliko mu je isporuka zaključno sa poslednjim danom u mesecu.

Uslovi za korišćenje kupona za online kupovinu

Kupon se može isključivo koristiti za online kupovinu, ukoliko je kupac ispunio sledeće uslove:

 • Registrovao se na sajt online prirodnirezervattara.rs
 • Napravio porudžbinu veću od minimuma definisanog na sajtu ili minimuma definisanog kuponom
 • Uneo kod sa kupona na stranici porudžbine
 • Dobio potvrdu sistema na ekranu da je kod prihvaćen

Bilo koji drugi način korišćenja kupona smatra se suprotan pravilima. PR Tara zadržava pravo da odbije prihvat kupona, bez navođenja razloga.

Pravna lica:

Nakon prijema Porudžbine pravnog lica, PR “Tara” je u obavezi da na navedenu email adresu dostavi profakturu po kojoj će pravno lice izvršiti plaćanje. PR “Tara” se obavezuje da u dogovorenom roku od dana evidentiranja uplate po izdatoj profakturi isporuči poručenu robu.

VIII Otkazivanje porudžbine  

Otkazivanje porudžbine je dozvoljeno do najviše 36 sati pre dana dostave. Nije dozvoljeno otkazivanje porudžbina u nevreme ili za vreme verskih i državnih praznika.

U slučaju dozvoljenog otkazivanja porudžbine nemate obavezu da učinite nikakvu nadoknadu ili obeštećenje u ovim situacijama ali učestalim otkazivanjem možete nas dovesti u neprijatnu poziciju da moramo odlučivati o ograničavanju ili potpunom ukidanju usluge prema Vama. O ovoj meri bi Vas pravovremeno obavestili putem email-a ili telefonskim putem i ona predstavlja zaštitnu meru kako bi očuvali resurse, kvalitet i svežinu namirnica kao i kontinuitet redovne usluge prema kupcima.

Pri otkazivanju porudžbine neophodno je da nam otkazivanje dostavite emailom.

IX Povrat/reklamacija

Iako se PR “Tara” trudi i kao prioritet postavlja dostavljanje visoko kvalitetnog proizvoda povremeno će povraćaj biti neophodan, usled neslaganja u realnim i željenim osobinama proizvoda ili nekim drugim razlozima.

Kupac ima pravo na izjavljivanje Reklamacije Prodavcu i to u sledećim slučajevima:

 • isporuka robe koja nije poručena
 • isporuka robe koja nije saobrazna robi koja je poručena
 • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Obaveza kupca je da odmah po prijemu pregleda isporučenu robu te da o svim eventualnim nedostacima (neslaganje sa kvalitetom ili nekim drugim osobinama određenog artikla) odmah obavesti dostavljača. Naknadne reklamacije se ne prihvataju I vi korišćenjem naših usluga I proizvoda na to pristajete.

U situaciji prihvaćene reklamacije nudimo nekoliko opcija:

 • povraćaj artikla na kojem je bila šteta, uz odbijanje njegove vrednosti od naredne porudžbine;
 • zamena proizvoda na kojem je bila šteta i naknadna dostava samo tog proizvoda u narednom Slotu;
 • povraćaj novca i celokupne porudžbine ako je kupac nezadovoljan većim brojem artikala.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, PR “Tara” prodavnica je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

Da bismo izbegli ove i slične situacije molimo Vas da prilikom kreiranja porudžbine odvojite vreme i pažljivo izvršite odabir što više opcija, pružajući nam dovoljnu količinu informacija kako bi što tačnije odabrali i spakovali Vaš željeni artikal.

Pogrešan unos porudžbine od strane kupca (npr. slučajan pogrešan odabir artikla ili količine) se eksplicitno ne prihvata kao reklamacija, I ne konstituiše nikakvu obavez na strani PR Tara, bez obzira da li je reklamacija izjavljena odmah ili kasnije.

X Zaštita poverljivih podataka o transakciji

PR “Tara” D.O.O. obvezuje se da će čuvati privatnost svih registrovanih kupaca.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica odgovarajuće banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Podaci o platnoj kartici nijednog trenutka nisu dostupni zaposlenima u PR “Tara”.

XI Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka i njihovom korišćenju

Registracijom na PR “Tara” prodavnicu prihvatate da PR “Tara” D.O.O. i njegovi poslovni partneri prikupljaju, obrađuju i međusobno prosleđuju i razmenjuju sledeće podatke (dalje u tekstu: obrada podataka), lične podatke navedene u registracijskoj formi i podatke o porudžbinama.

Pomenutu saglasnost za obradu podataka se daje u svrhu upoznavanja PR “Tara” D.O.O. sa kupovnim navikama potrošača, u informativne svrhe, kao i u svrhe prometa usluga i robe PR “Tara” D.O.O. i partnera za sve vreme trajanja registracije, kao i za ostale prometne potrebe pružalaca usluga.

Kupac ima pravo da u svakom trenutku može u celosti povući ovu izjavu o saglasnosti. Povlačenjem izjave o saglasnosti u celosti će prestati obrada njegovih podataka kao i njegova registracija u PR “Tara” prodavnici, I time prestaje I pravo tog kupca da koristi usluge, servise, portale I proizvode PR Tara.

Kupac ima pravo da u svakom trenutku i delimično povuči ovu izjavu o saglasnosti za obradu podataka (odjava sa newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na sopstveni zahtev zatražiti brisanje svojih ličnih podataka iz baze PR “Tara” prodavnice telefonskim putem ili putem e-maila.

Shodno Zakonu PR “Tara” D.O.O. prikuplja nekoliko vrsta podataka od Vas, i to:

1. Informacije prikupljene direktno od Vas:

Pilikom registracije na Sajtu od Vas će biti tražene sledeće informacije: ime, email adresa, lozinka, IP adresa i poštanski broj. Pored toga može biti zatražen datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja ili dostavnu adresu i još po neki podatak kao na primer gde ste čuli za nas i slično.

2.Informacije prikupljene od Vaših aktivnosti na Sajtu

Tokom korišćenja Sajta i vršenja kupovine dobijamo i obrađujemo još neke od podataka sve u svrhu poboljšanja usluge.


Neki od najčešće dobijenih podataka:

– Informacije o Korpi

– Favorizovani proizvodi

– Preferencije u sortiranju

– Aktivnosti na zamenama proizvoda, umanjanju ili povećanju pojedinačnih količina artikala i druge aktivnosti tokom kreiranja porudžbine

– Detalje oko obavljene kupovine i navika u korišćenju Sajta

– Informacije vezane za Vašu komunikaciju sa PR “Tara”.

3.Informacije prikupljene od drugih izvora

Može se dogoditi da neke informacije dobijemo od treće strane kojoj ste dali dozvolu da deli te informacije ili sa koje ste nama dali dozvolu da zahtevamo te informacije. Na primer prilikom registracije na Sajt korišćenjem društvenih mreža zapravo dajete dozvolu tim mrežama da dele Vaše podatke sa nama. Zavisno od pravila mreže i ličnih podešavanja na njoj zavisi i koje ćemo podatke dobiti (bračni status, broj članova domaćinstva…)

4. Korišćenje informacija u svrhu poboljšanja PR “Tara”

Želja nam je da doživljaj Servisa PR “Tara” bude na najvišem mogućem nivou, u svrhu postizanja tog cilja prikupljamo podatke o aktivnostima prilikom kupovine, navika u kreiranju narudžbina, učestalosti odabira određenih artikala i slično. Sve ovo nam omogućava poboljšanje kvaliteta Sajta kao i promotivne sekcije.


Neki od konkretnih primera korišćenja podataka:

Čuvamo podatke favorizovanih proizvoda, njihove detalje kao i podatke prethodno naručenih Korpi, ovo omogućava efikasniju kupovinu u budućnosti.

Čuvanje podataka o sadržinama Korpi između sesija omogućava da možete nastaviti prekinutu kupovinu bez potrebe ponovnog biranja već izabranih artikala.

Zadržavamo podatke o logovanju kako bi omogućili PR “Tara” servisu brži rad i uklonili potrebu za relogovanjem, time pojednostavljajući celokupan proces. Isto tako čuvamo i vase kontakt podatke tipa ime, prezime, email, adresa I broj telefona.

Zadržavamo podatke o adresi dostave kako bi olakšali i ubrzali rad Servisa, i uklonili potrebu ponovnog biranja ovog uglavnom statičnog podatka.

Praćenje na koji način se služite Sajtom i koliko vremena oduzima naša postavka opcija i menija, pomaže nam u razvoju i poboljšanju Sajta i usluge.

Pratimo i sakupljamo podatke o individualnim kupovnim navikama, o tome koje proizvode i uslugu korisnik preferira prilikom selekcije, šta je odabrao i šta mu je omiljeno, sve ove podatke koristimo pri biznis istraživanjima i projekcijama.

Skupljamo i čuvamo tehničke podatke kao što su tip pregledača koji koristite, operativni sistem i druge softver i hardver informacije, sve u cilju praćenja kad i kako korisnici pristupaju Servisu čime smo u mogućnosti dodatnog prilagođavanja Sajta Vašim potrebama.

4.Korišćenje email adrese

Kako bi komunicirali mi koristimo Vašu email adresu, u mnogim slučajevima ovo su servisni email-ovi kojima šaljemo poruke o unapređenju Sajta, pojavi nekih promotivnih aktivnosti ili raznih obaveštenja vezanih za Vaš PR “Tara” račun i promene na njemu.
Priložićemo nekoliko primera mogućih razloga za slanje email-a:

Nakon što ste se registrovali na PR “Tara” ili za neki promotivni program šaljemo email sa obaveštenjem i detaljima.

Nakon obavljene porudžbine i zaključenja Korpe, šaljemo potvrđujući email kao i naknadne email-ove kod svake statusne promene porudžbine, vremena dostave ili izostanka nekog naručenog artikla iz ponude.

Ako ste zatražili određene informacije postoji mogućnost slanja istih putem email-a.

Može se desiti povremeno slanje marketinških email-ove sa novostima na Sajtu, detaljima promotivnih ponuda, akcijskih aktivnosti ili Vas kontaktirati u svrhu istraživanja tržišta i dobijanja mišljenja o Sajtu i kvalitetu usluge i slično. Prihvatanjem Uslova Korišćenja složili ste se da dobijate ove vrste email-ova, ali niste u obavezi i uvek možete odabrati opciju prestanka primanja odabirom na Vašem računu unutar Sajta ili odabirom opcije unutar samog email-a. Odabirom da prestane slanje marketinških i promotivnih email-ova nastaviće se slanje servisnih email-ove vezanih za aktivnosti na Sajtu i na Vašem računu.

XII Sigurnost

Prilikom registracije u PR “Tara” prodavnicu bićete dužni da kreirate lozinku koju ste dužni da ne otkrivate drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i porudžbine koje su poručene pod Vašim nalogom. Ukoliko znate ili sumnjate da još neko zna Vašu lozinku, dužni ste da istu promenite na veb sajtu sami.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, PR “Tara” prodavnica ima pravo da od Vas traži da promenite lozinku ili može da blokira Vaš korisnički nalog.

Sve stranice PR “Tara” prodavnice na kojima se vrši razmena poverljivih podataka (lozinka, plaćanje putem interneta…) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje je standardna tehnologija zaštite podataka koja omogućava sigurnu razmenu podataka između Vašeg pretraživača i stranica PR “Tara” prodavnice.

PR “Tara” prodavnica koristi “cookie” u skladu sa adekvatnom politikom korišćenja “cookie” informacija, kao identifikator sesije, odnosno “cookie” sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tokom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov pretraživač (browser), a samim tim i korisnika i na taj način omogući kupovinu.

XIII Eksterne usluge

Usluge koje Vam pruža prirodnirezervattara.rs i prirodnirezervattara.com Internet prodavnica ne uključuje troškove koje snosite korišćenjem računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama. PR “Tara” nije odgovorna za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom poručivanja ili pregleda web stranice.

XIV Intelektualno vlasništvo

Sadržaj prirodnirezervattara.rs i prirodnirezervattara.com Internet prodavnice je zaštićen i PR “Tara” ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korišćenje. Za svako komercijalno korišćenje sadržaja na prirodnirezervattara.rs stranicama morate prethodno kontaktirati PR “Tara” D.O.O. putem e-mail adrese date na Sajtu.

XV Dostupnost PR “Tara” prodavnice

PR “Tara” nastoji da Vam da najbolju moguću ponudu usluga, pri čemu ne može garantovati da će usluge na internet stranici prirodnirezervattara.rs i prirodnirezervattara.com odgovarati Vašim potrebama. PR “Tara” takođe ne može garantovati da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili na e-mail dat na Sajtu kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Pristup na internet stranice PR “Tara” prodavnice ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja, kao i u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje nastojimo da otklonimo u najkraćemo roku.

XVI Povezane Internet stranice

Web stranice PR “Tara” prodavnice uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole PR “Tara”, a korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik, te stoga PR “Tara” nije odgovorana za sadržaj na tim stranicama.

Deo web stranica PR “Tara” prodavnice predviđen je za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usaglašeni sa zakonskim normama i pravilima. PR “Tara” nije odgovorna za bilo kakve greške i nepravilnosti marketinških materijala.

XVII  Važenje pravila

PR “Tara” D.O.O. zadržava pravo da u bilo kom trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova i pravila korišćenja. Bilo kakva izmena ili ukidanje Uslova i pravila korišćenja stupiće na snagu odmah u trenutku objavljivanja istih na internet stranicama PR “Tara” prodavnice. Ako web stranice PR “Tara” prodavnice nastavite da koristite nakon što su izmenjeni Uslovi i pravila korišćenja, smatra se da ste saglasni s novim Uslovima i pravilima korišćenja PR “Tara” prodavnice. PR “Tara” D.O.O. neće biti odgovoran ni za kakve moguće posledice proizašle iz promena web sadržaja.

Ako se ne slažete s Uslovima i pravilima korišćenja PR “Tara” prodavnice, molimo Vas nemojte koristiti web stranice PR “Tara” prodavnice niti PR “Tara” mobilnu aplikaciju. te Vas molimo obratite se putem e-maila na adresu datu na Sajtu, našem Kontakt centru ili pismenim putem, a kako bismo Vas izbrisali iz baze korisnika PR “Tara” prodavnice.

XVIII Neisporuka robe

PR “Tara” D.O.O. zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja. Sumnja na zloupotrebu ili kršenje nekog od Uslova i pravila korišćenja povlači sa sobom brisanje potrošača iz baze PR “Tara” prodavnice i onemogućavanje novih porudžbina. PR “Tara” D.O.O. takođe zadržava pravo neisporuke porudžbine u svakom trenutku ukoliko postoji sumnja koja ukazuje na to da bi isporukom robe moglo doći do ugrožavanja fizičkog ili psihičkog integriteta zaposlenih koji vrše isporuku robe.